испити

Овде можете пронаћи информације о свим завршним испитима у школској 20/21

Квалификована средња школа (КА)

Опште информације

Датуми испита за преузимање

Каталози / скрипте за питања

Упитнике и скрипте за учење осталих предмета добићете од руководиоца одељења или одговарајућег наставника специјалисте.

Спољни учесници у тестирању могу документе прикупити у секретаријату или их добити поштом.

Књиге и други медији за припрему могу се позајмити у секретаријату за депозит од 10 € / медијум.

Потврда о завршеном средњем школовању (МСА)

Опште информације

Датуми испита за преузимање

Каталози / скрипте за питања

Упитнике и скрипте за учење осталих предмета добићете од руководиоца одељења или одговарајућег наставника специјалисте.

Спољни учесници у тестирању могу документе прикупити у секретаријату или их добити поштом.

Књиге и други медији за припрему могу се позајмити у секретаријату за депозит од 10 € / медијум.